Hvad er fremtiden for de mange e-cigaret webshops?

Det er velkendt, at der er kommet mange restriktioner omkring rygning inden for de seneste par år og det er blevet svært at være ryger. Derfor så mange rygere det som en fin mulighed at begynde at ryge på en e-cigaret – den giver trods alt lidt en oplevelse af, at man ryger rigtigt, samtidigt med, at man undgik de omfattende rygeregler, som begyndte at overtage rigtig mange steder. Man kunne altså ryge rigtig mange steder på sin e-cigarret og slippe uden om de daværende rygeregler, da de ikke gjaldt for e-cigaretter. Der er dog imidlertid begyndt at komme flere regler, der vedrører cigaretter, men også e-cigaretter – så som ryger kan man ikke længere dække sig ind under, at man ’kun’ ryger e-cigaret og dermed ikke hører ind under nogen regler, da der løbende kommer flere og flere regler til, som også omfatter den omtalte e-cigaret. Netop af denne årsag, er det nok i hvert fald ikke der, at rygere vil vælge dette alternativ, da de på mange måder ligger under de samme regler som de almindelige rygere gør. Det kan selvfølgelig være en udfordring for de mange webshops som eksempelvis smartsmoke.dk, at der på sigt (måske) vil komme færre rygere til af e-cigaretter.

Er det en trend der fader ud?

Der er mange forskellige midler på markedet, som alle har til formål at få en ryger til at stoppe med at ryge. Det er velkendt, at det kan være rigtigt svært, at stoppe med at ryge – men for rigtig mange rygere, har de set e-cigaretten som et godt alternativ, når de skal stoppe, da det er en god hjælp til at stoppe – samtidigt med at det føles som om, at man faktisk får fornemmelsen af at ryge. Dog må man også sige, at det primært er eks-rygere, som går over til denne type løsning, når de vil lægge cigaretterne på hylden. Der er ikke mange mennesker, der blot starter ud med e-cigaretten som førstevalget – den bruges typisk som en erstatning for noget andet. Som tiden går vil formodningen være, at færre og færre starter ud med at ryge pga. den strengere lovgivning omkring hvor man må ryge samt det øgede fokus på rygning i samfundet – derfor vil der i sidste ende også være færre, som skal stoppe med at ryge og i teorien har behov for et alternativ til smøgerne. Af denne årsag er fremtiden også kritisk for webshops af e-cigaretter, da der kan argumenteres for, det er en trend, som er in lige nu og virker for rigtig mange rygere til at stoppe. Der begynder dog også at komme mere og mere fokus på e-cigaretterne samt hvilken sundhedsmæssige konsekvenser dampen kan have og om det er skadeligt. Dette vil igen også påvirke folk og måske stille folk mere over kritisk for denne løsning, hvis de ved, at der også er sundhedsmæssige problematikker forbundet ved denne. Alt sammen er med til at påvirke et lavere salg, som naturligvis også vil påvirke fremtiden for webshops med e-cigaretter.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *